• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Novi smer za novo vreme

 • PDF

Studijski program Elektronsko poslovanje na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu osnovan je 2002. godine. Studije je u ovom periodu upisalo više od 1000 studenata.

Uspešni studenti rade na poslovima održavanja informacionih sistema (programiranje aplikacija na zahtev klijenata; dizajnirnje i zaštita računarskih mreža), izrade i održavanja web sajtova (uključujući web lokacije bazirane na CMS platformama i na programskom jeziku Java), na izradi e-prodavnica kao i na dizajniranju profila i održavanju odnosa sa korisniciima na društvenim mrežama i dr.

Nastavni proces (predavanja i vežbe) održava se na jednom mestu: u zgradi Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu, u ulici Vojvode Stepe 283. Duže od decenije škola ima najbolju nastavnu bazu (laboratorije, opremu, softver) u Republici.

Pored bogatog fonda znanja iz Informaciono-komunikacionih tehnologija i poslovne primene Interneta, studenti se osposobljavaju za timski rad i rad u multikulturnom okruženju. Studenti stiču znanja iz elektronaskog bankarstva, marketinga (koristeći društvene medije kao kanale promocije), ekonomike biznisa (kako osnovati i uspešno voditi privredno društvo), poslovne komunikacije i dr.

Naša istraživanja pokazuju da su znanja i veštine koja pružamo našim studentima tražena na tržištu rada. Veliki broj diplomaca našao je posao i radi u privrednim društvima, javnim preduzećima, bankama, organima državne uprave i lokalne samouprave. Naši studenti sa diplomom studijskog programa godinama unazad uspešno grade karijeru u Telekomu, Telenoru, Vladi Srbije, Reifeisen banci, Intesa banci, Societe Generale banci, Pošti Srbije, Data Labu i dr.

U proteklih 10 godina, najpopularniji predmeti studijskog programa su: web dizajn, e-trgovina, elektronsko bankarstvo, internet servisi, osnovi elektronskog poslovanja, računarske mreže, sigurnost u računarskim mrežama, baze podataka, internet programiranje, društvene mreže, poslovna komunikacija, biznis plan, ekonomika biznisa, osnovi menadžmenta, upravljanje projektima i investicijama, poslovna komunikacija.

Manifestacija Otvorena vrata

Za buduće studente škola je otvorena subotom od 9 - 15 sati. Dođite, upoznajte se sa našim nastavnicima, saradnicima, pogledajte naše laboratorije, postavite pitanja. Manifestacija traje do kraja maja.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju (tehničke, gimnazije, ekonomske i druge srednje škole).

Prilikom rangiranja kandidata, uzima se u obzir prosečna ocena ostvarena u toku školovanja (za svaku godinu) i bodovi osvojeni na prijemnom ispitu.
Dvadeset najuspešnijih kandidata upisuju studije o trošku Republike (budžetsko finansiranje).
Kandidati koji ne ostvare dovoljno bodova za upis na budžet, a pristupili su polaganju prijemnog ispita i ostvarili su odgovarajući broj bodova, stiču pravo da se upišu kao samofinansirajući studenti. Školarina se plaća u više rata, bez kamate.

Vi ste ovde Upis 2016