• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Koje poslove mogu da radim kada završim školu?

 • PDF

Student se osposobljava za rad na poslovima u preduzećima (elektronsko poslovanje u svojim pojavnim oblicima: e-business i e-commerce), uključujući i poslove izrade aplikacija za potrebe elektronskog poslovanja za Internet (B2B i B2C), poslove održavanja lokalne računarske mreže, rad sa poslovnim aplikacijama i rad na poslovima u savremenom računovodstvu. Takođe student se osposobljava za obavljanje poslova u m-commerce-u (korišćenje resursa mobilne telefonije u elektronskom poslovanju - GPRS mreža, SMS servis, itd). Student se, takođe, osposobljava za obavljanje  poslova u oblasti elektronskog bankarstva (e-banking) u finansijskim organizacijama. Naposletku, student se osposobljava za obavljanje poslova elektronskog poslovanja u organima državne vlasti (e-government), na svim nivoima - od opštine do Republike.

Vi ste ovde Najčešća pitanja -> FAQ - Opšta pitanja -> Koje poslove mogu da radim kada završim školu?