• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Diplomski ispit

 • PDF

Student stiče pravo da polaže diplomski ispit kada položi sve ispite predviđene Nastavnim planom, sa mogućnošću da po sopstvenom izboru može polagati umesto jednog ispita sa svoga smera jedan ili dva ispita iz predmeta sa drugog smera.

Studenti sa smerova: Nove računarske tehnologije, Menadžment u elektrotehnici, Elektronsko poslovanje i Audio i TV tehnologije stiču pravo polaganja diplomskog ispita nakon što polože ispite iz svih obaveznih predmeta i izborne predmete.

Diplomski ispit sastoji se od izrade i odbrane rada.

Teme za diplomski ispit određuje Nastavno veće.

Pravilnikom o polaganju diplomskog ispita bliže se reguliše način polaganja. Student koji položi sve propisane ispite i diplomski ispit stiče više obrazovanje elektrotehničke struke i stručni naziv: Inženjer elektrotehnike naznačenog smera.
Vi ste ovde Najčešća pitanja -> FAQ - Pravila studiranja -> Diplomski ispit