• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Apsolventi

 • PDF

Student koji ispuni sve predispitne obaveze u poslednjoj godini studija stiču svojstvo apsolventa.
Svojstvo apsolventa prestaje poslednjeg dana u mesecu u kome je student diplomirao, a najkasnije šest meseci od sticanja svojstva apsolventa, posle čega prestaju sva prava i obaveze po osnovu studija, osim prava na polaganje ispita.