• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Obnova godine

 • PDF

Student koji plaća školarinu može upisati drugu godinu studija uz finansiranje iz budžeta ako ispuni Statutom predviđene uslove upisa druge godine, s tim što je dužan da prvu godinu studija položi u roku.

Prelazak sa samofinansiranja na finansiranje iz budžeta na prvoj godini studija može odobriti direktor, izuzetno radi ostvarivanja prava na stipendiju.

Student može da upiše drugu godinu studja sa dva nepoložena obavezna ispita.

Student može da upiše V semestar sa bilo koja dva nepoložena ispita.