• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Overa semestra i upis godine

 • PDF

Studentu može biti overen 1, 2 i 3. semestar posle izvršenih obaveza utvrđenih Statutom, što mu potvrđuju predmetni nastavnici i saradnici svojim potpisom u indeksu. Pored navedenih uslova, uslov za overu IV semestra su i svi položeni ispiti iz prve godine studija a V semestra položeni svi ispiti iz druge godine studija. Studentu može biti overen semestar i bez potpisa ako urednom dokumentacijom dokaže da je bio sprečen da prisustvuje nastavi i vežbama iz pojedinih predmeta, s tim što odsustvo ne može da bude duže od 1/3 predviđenog fonda časova u semestru. Na osnovu tako overenog semestra student stiće pravo polaganja svih ispita iz semestra. Rešenje o overi semestra donosi direktor škole.
Vi ste ovde Najčešća pitanja -> FAQ - Pravila studiranja -> Overa semestra i upis godine