• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Diplomski radovi

 • PDF

Prezentacije u .pdf formatu

Aleksandar Radonjić:  Vizuelna i komunikaciona strategija organizacije na Internetu
Velimir Stanojević: Elektronsko bankarstvo
Vladan Vojimirović: SEO analiza top deset sajtova u Srbiji
Ana Gaković: Prisustvo medija na Internetu (televizija)
Nikola Subotić:  E-poslovanje turističkih kompanija
Ljubiša Stojanović: Multimedijski prikaz elektronske trgovine
Zoran Drenković: Poslovni modeli digitalne ekonomije
Miloš Lazović:  Softver za podršku poslovanja
Saša Stamenković: Web sajt kompanije Digit Con
Ksenija Dimitrijević: Blog tehnologija na Web-u
Gordana Pešić: Značaj primene informacionih tehnologija u bankarskom poslovanju
Vuk Vučković: Komunikacione veštine
Vladica Radivojević: E-prodavnica za prodaju meda - Jedno rešenje B2C trgovine na WEB-u

Odbranjeni diplomski radovi

 

1 Mališić Danijela Baza podataka za poslovanje preduzeća Frikom ad
2 Stojanović Velimir Elektronsko bankarstvo
3 Gaković Ana Prisustvo medija na Internetu
4 Drenković Zoran Poslovni modeli digitalne ekonomije
5 Vuković Marina Photoshop kao alat za multimedijalne sadržaje
6 Vlaisavljević Petar E-Government i Mobile Government
7 Dimitrijević Ksenija Blog tehnologija na WEB-u
8 Maljan Igor B2C poslovanje i platne kartice
9 Stojandinčević Milan Internet advertising
10 Ožegović Dušanka Direktan i indirektan izvoz
11 Radonjić Aleksandar Vizuelna i komunikaciona strategija organizacije na Internetu
12 Subotić Nikola E-poslovanje turističkih kompanija
13 Terzić Jovan Uloga i značaj SWIFTa u savremenom bankarskom poslovanju
14 Marjanović Marko Primena kreditnih i debitnih kartica u procesu savremenog poslovanja
15
Milašinović Srđan
Predstavljanje korporacije i sajtova www.paypal.com, www.visa.com i
njihove međusobne komparacije
16 Milošević Dragana Lider i tim u poslovnoj komunikaciji
17 Krajči Snežana Žena u savremenoj poslovnoj komunikaciji
18 Jolić Jelena Značaj elektornskog bankarstva u savremenom poslovanju
19 Vukajlović Dragana Unapređenje prodajnih funkcija na Internetu CASE: pakom.co.yu
20 Bogovac Aleksandar Zaštita i bezbednost baza podataka u sistemu elektronskog bankarstva
21 Beleuca Marko Baze podataka za poslovanje klinike za maksilofacijalnu hirurgiju
22 Gligorić Marko Izvoz robe u funkciji povećanja proizvodnje
23 Čolović Žarko Elektronska uprava
24 Pavlović Vladan Elektronsko poslovanje kladionice
25 Ćeranić Mirko Bežične računarske mreže gradskog područja
26 Raičević Aleksandra Odnosi s javnošću i elektronsko poslovanje
27 Popov Predrag Direktan uvoz robe
28 Velimirović Jovan Primena programskog paketa Primavera u upravljanju projektom "SUPR"
29 Radić Bojan Pregovaranje u spoljnotrgovinskom poslu
30 Džakula Ivan Lizing kao oblik spoljnotrgovinskog posla u srpskoj ekonomiji
31 Grbić Darko Franšizing kao oblik spoljnotrgovinskog posla u srpskoj ekonomiji
32 Petrović Goran Reeksportni poslovi
33 Tomanović Gorana Virtuelna sinteza industrije građevinarstva i finansijskog sektora investicija
34 Vasić Maja Numeričko i simboličko rešavanje sistema linearnih jednačina
35 Ondrik Vladimir Ispitivanje funkcija korišćenjem alata za simboličko računanje
36 Veljović Srđan Finansijski lizing kao metod pribavljanja osnovinih sredstava
37 Glavašević Đorđe Špediterska  firma u spoljnotrgovinskom poslovanju
38 Ničić Branislav Vezani poslovi u medjunarodnoj trgovini
39 Radosavljević Darko Koncesioni posao kao oblik složenog spoljnotrgovinskog posla
40 Ćuković Dušan Plaćanje preko Interneta
41 Prodanović Vladimir Inostrana sredstva kao izvor kreditiranja uvoznog posla
42 Milošević Zoran Osiguranje od rizika u spoljnotrgovinskom poslu
43 Vejnović Bojan Dugoročna proizvodna kooperacija u funkciji privrednog razvoja
44 Pešić Gordana Značaj informacione tehnologije u bankarskom poslovanju
45 Ranisavljević_Miodrag Sistem za upravljanje sadržajem Joomla aplikacija na primeru sajta www.eposlovanje.org
46 Marinković Luka Strategija globalnog pozicioniranja sajta CASE: www.damu-keramika.com
47 Tasić Marko Primena WAP tehnologija u elektronskom poslovanju
48 Đorđević Ilija Servis za plaćanje i transfer novca "PayPal"
49 Čergar Jovan Realizacija sistema za nadzor i upravljanje računarskom mrežom
50 Marković Miloš Biznis plan - DRINKSTORE.COM
51 Varagič Stevan Tehnike komunikacije sa teškim partnerom
52 Panić Darko Planiranje poslovanja i primena elektronskog poslovanja u građevinsko-mašinskom preduzeću
53 Gavrilov Nenad Internet marketing plan sajta www.beogradnet.com
54 Jovanović Maja Virusi na Internetu
55 Šuković Miloš Elektornsko poslovanje tržnog centra
56 Borojević Sanja Organizacija promotivnih aktivnosti u savremenom poslovanju
57 Jovanović Dragan Supsidijarni bankarski poslovi
58 Janković Aleksandar Aktuelni sistemi za elektronsko plaćanje
59 Vulić Saša Savremeni sistemi plaćanja
60 Popović Svetlana Servisi centra za elektronsko poslovanje pošte
61 Marković Nikola Plan razvoja Visoke poslovne škole strukovinih studija (VIPOS) Valjevo
62 Mandić Milorad Sistemi za upravljanje sadržajem na WEBu
63 Ferhatović Ivana Neverbalna komunikacija - proksemički znaci u poslovnoj komunikaciji
64 Stokić Miloš Upravljanje javnim finansijama regiona
65 Milosavljević Marko (PDMS) Sistem za menadžment pezpapirne dokumentacije
66 Milanović Miroslav Izrada sajta ebiznis plan korišćenjem Joomla! Sistema za upravljanje sadržajima
67 Radojičić Nebojša E-biznis plan za projekat online oglasa www.autozasve.com
68 Gagić Darko Sistemi elektronskog plaćanja u Srbiji
69 Labus Sanjin Internacionalni menadžment i savremeno poslovanje
70 Begenišić Đorđe Upravljanje projektom izgradnje Ribnjaka i tehnologija proizvodnje
71 Filipović Zorica Upravljanje marketing službom novinske agencije BETA
72 Babić Miloš Sigurnost plaćanja u elektronskom poslovanju
73 Dašić Milan Internet kompanije na finansijskom tržištu
74 Mitić Davor Biznis plan za elektronsko poslovanje agencije "Vaš kućni majstor"
75 Ilić Stefan Primena elektronskog poslovanja u prodaji sušenog voća
76 Gagić Zoran Elektronsko poslovanje B2C svetskih banaka
77 Bešović Ivan Širokopojasni Internet
78 Lazarević Bojan Poslovna komunikacija - odnos sa klijentom
79 Hercegovac Slađana Biznis plan Viktoria Šped
80 Mirković Ana Elektronsko poslovanje u Srbiji
81 Đorđević Marija Baze znanja i elektronsko poslovanje
82 Radovanović Maja Akcionarsko društvo - vlasnički kapital i upravljanje, na primeru A.D. „Trayal“ Kruševac
83 Stevanović Milica Linux kao web server
84 Balšić Marija Berzansko poslovanje
85 Živković Milena Evidencija poslovnih srdstava u kompaniji "Holcim" (Srbija) a.d. Popovac
86 Radivojević Vladica Е-prodavnica za prodaju meda - jedno rešenje B2C trgovine na web-u
87 Marković Aleksandra Biznis plan za enterijer
88 Grbić Dušanka Elektronsko poslovanje u turizmu - stanje i trendovi
89 Vujanić Jasminka Primena elektronskog poslovanja u prodaji preparata za negu kose
90 Cvijanović Boris Neverbalna komunikacija - kinezički znaci u poslovnoj komunikaciji
91 Paunović Darko Pojam lizinga sa osvrtom na poslovanje lizing kuća u Srbiji
92 Kovačević Đorđe Registar nacionalnih Internet domena Srbije
93 Marković Ivana Berzanska trgovina na Internetu
94 Đorđević Ivana Primena elektronskog poslovanja u radu dečjeg vrtića
95 Maksin Branislav Savremeni trendovi online oglašavanja - otvorena ad server platforma openx
96 Stefanović Aleksandar Faktori konkurentnosti privrednih društava
97 Dokić Danijel Wеб sajt kompanije za prodaju D&D proizvoda
98 Marković Milovan Biznis plan za "INTERNET CAFFE"
99 Jovanović Branko Analiza primene elektornskog poslovanja banaka u Srbiji
100 Stamenković Saša Dizajn Web lokacije kompanije Digit.com
101 Soldat Igor Upravljanje projektom osnivanja preduzeća
102 Paunić Dejan Organizacija prikupljanja podataka i dopuna baze podataka fotoaparata za potrebe firme "Prisma Star"
103 Lazović Miloš Softver za podršku poslovanja
104 Lazarević Ljubiša Timski rad u funkciji povaćanja efikasnosti poslovanja
105 Vučković Vuk Komunikacione veštine
106 Stamenković Milan Korišćenje messangera (komunikatora) i drugih vidova elektronskog komuniciranja u elektronskom poslovanju
107 Čučuković Aleksandar Značaj menadžmenta funkcija u periodu izlaska iz krize na primeru
"Fabrike akumulatora Sombor a.d."
108 Pavlović Ana Ocenjivanje performansi zaposlenih
109 Laban Jovan Akcionarsko društvo u sistemu tržišne privrede
110 Karavanić Goran Biznis plan za Internet radio stanicu
111 Petrović Darko Poslovni informacioni sistem namenjen za praćenje i planiranje poslovanja
112 Stančik Maja Agencija za prodaju dijabetskih proizvoda preko Interneta
113 Pavlović Milan Učenje na daljinu na primeru jedne domaće kompanije
114 Petrović Tatijana Konvencije i tehnologije na WEB-u
115 Luković Rajko Sportski klubovi na Internetu u Srbiji
116 Todorović Darko Značaj medija u digitalnoj ekonomiji
117 Aćimović Slađan Mikro-plaćanje
118 Alić Jasminka

VOIP u poslovnoj komunikaciji

119 Anđelković Dušan Modeli poslovanja
120 Babić Miloš Sigurnost plaćanja u elektronskom poslovanju
121 Balšić Marija Berzansko poslovanje
122 Begenišić Đorđe Upravljanje projektom izgradnje Ribnjaka i tehnologija proizvodnje
123 Besović Ivan Širokopojasni internet
124 Bosnić Goran Projekat i implementacija sajta kompanije TV Ultra
125 Ćatović Marko

Nastup ugostiteljskih preduzeća na internetu

126 Ćirić Miloš

E-trgovina B2B i B2C poslovni model

127 Crepulja Branislav Biznis plan – www.gameconsoles.com
128 Čučuković Aleksandar

Značaj menadžment funkcija u periodu izlaska iz krize na primer „fabrike akumulatora Sombor a.d.“

129 Cvijanović Boris

Ne verbalna komunikacija – kinezički značaj u poslovnoj komunikaciji

130 Dašić Milan Internet kompanije na finansiskom tržištu
131 Đorđević Ivana Primena elektronskog poslovanja u radu dečjeg vrtića
132 Đorđević Marija Baze znanja i elektronsko poslovanje
133 Đorđević Srđan Socijalne i ekonomske posledice globalizacije
134 Dokić Danijel Web sajt kompanije za prodaju d&d proizvoda
135 Filipović Zorica Upravljenje marketing službom novinske agencije BETA
136 Gagić Darko

Sistemi elektronskog plaćanja u Srbiji

137 Grbić Dušanka Elektronsko poslovanje u turizmu – stanje i trendovi
138 Hercegovac Slađana Biznis plan „Viktorija Šped“
139 Ilić Stefan Primena elektronskog poslovanja u prodaji sušenog voća
140 Janković Zoran Primena novih tehnologija u savremenom poslovanju
141 Jovanović Branko Analiza primene elektronskog poslovanja banaka u Srbiji
142 Jovanović Đurđa Baza podataka za „Vinariju Jovanović“
143 Jovanović Petar Tipologija i aplikacija Web strana
144 Jovetić Goran

Web dizajnersko rešenje kao nadgradnja poslovne ideje promocije turizma klastera planine Tara

145 Karavanić Goran Biznis plan za Internet radio stanicu
146 Kovačević Đorđe Registar nacionalnih internet domena Srbije
147 Krekić Aleksandar Agencija za prodaju automobila preko interneta
148 Krkić Dragan Elektronsko poslovanje u kulturi
149 Laban Jovan Akcionarsko društvo
150 Lazarević Bojan Poslovna komunikacija – odnos sa klijentom
151 Lazarević Ljubiša Timski rad u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja
152 Lazović Miloš Softver za podršku poslovanja
153 Luković Rajko Sportski klubovi na internetu u Srbiji
154 Ljubinković Miloš Mobilna trgovina i tehnologije u primeni
155 Maksin Banislav

Savremeni trendovi online oglašavanja – otvorena ad server platforma openh

156 Marković Aleksandra Biznis plan za enterijer
157 Marković Ivana Berzanska trgovina na internetu
158 Marković Jelena

Biznis plan za primenu elektronskog poslovanja u radu Centra za gimnastiku

159 Marković Milovan Biznis plan za „Internet caffe“
160 Marković Tijana Biznis plan za ručnu izradu nakita
161 Milenković Dejan Aukcijska prodaja preko interneta
162 Milojević Marko Agencija za prodaju motora preko interneta
163 Milovanović Branislav Operativna priprema proizvodnje u firmi Saga d.o.o. Beograd
164 Mirković Ana Platne kartice u elektronskom poslovanju
165 Mitrović Marko

Elektronski novac i njegova primena u savremenoj digitalnoj ekonomiji

166 Nikolić Mihailo Elektronsko poslovanje bazirano na 3G i 4G tehnologiji
167 Nikolić Sofija

Internet konsultantska agencija za venčanja

168 Orući Admir SPAM i virusi u elektronskoj pošti
169 Paunić Dejan Organizacija prikupljanja podataka i dopuna baze podataka fotoaparata za potrebe firme „Prisma Star“
170 Paunović Darko

Pojam lizinga sa osvrtom na poslovanje lizing kuća u Srbiji

171 Pavlović Ana Ocenjivanje preformansi zaposlenih
172 Pavlović Danilo Proizvodi i usluge podesni za prodaju putem interneta
173 Pavlović Milan Učenje na daljinu na primeru jedne domaće kompanije
174 Pešić Nebojša Redizajn Web sajta
175 Petrović Darko

Poslovni informacioni sistem namenjen za praćenje i planiranje poslovanja

176 Petrović Tatjana Konvencije i tehnologije na Web-u
177 Pokrajac Borislav

Primena elektronskog poslovanja u školstvu (Edukovanje putem interneta i televizije)

178 Popović Nemanja CRM kao inteligentna metoda u elektronskom poslovanju
179 Radivojević Vladica

E-prodavnica za prodaju meda – jedno rešenje B2C trgovine na Web-u

180 Radojević Dejan

Analiza tržišta bankarskog poslovanja i izbor najpovoljnijeg komitenta

181 Radojičić Nebojša E-biznis plan za projekat online oglasa www.autozasve.com
182 Ristić Predrag

Socijalni inženjering u elektronskom poslovanju

183 Savić Nenad Izrada aplikacije za vođenje poslovanja magacina
184 Simić Aleksandar Upravljanjem projektom primene softverskog paketa u daljinskoj kontroli i upravljanju ee postrojenja
185 Sklepić Dražen Web lokacija kompanije XMEDIA u CMS tehnologiji
186 Soldat Igor Upravljanjem projektom osnivanja preduzeća
187 Sretić Jovan Web aplikacija za rezervaciju resursa
188 Stamenkovic Milan

Korišćenej massangera (komunikatora) i drugih vidova elektronskog komuniciranja u elektronskom poslovanju

189 Stamenkovic Sasa Korišćenej massangera (komunikatora) i drugih vidova elektronskog komuniciranja u elektronskom poslovanju
190 Stančik Maja Agencija za prodaju dijabetskih proizvoda preko Interneta
191 Stefanović Aleksandar Faktori konkurentnosti privrednih društava
192 Stevanović Milica Linux као web server
193 Tanasković Marko Redizajn Web lokacije studiskog programa Elektronsko poslovanje
194 Todorović Darko Značaj medija u digitalnoj ekonomiji
195 Trbović Lazar Biznis plan za inplementaciju WIRELESS BROADBAND rešenja
196 Trifunović Vladan

Analiza softverskih rešenja za Elektronsku trgovinu

197 Vučković Vuk Komunikacione veštine
198 Vujatović Branko Dizajn Računarskih mreža u pregledu sigurnosti
199 Vukićević Maja

Akcionarsko društvo- vlasnički kapital i upravljanje, na primeru A.D. „Trayal“ Kruševac

200 Živković Milena

Evidencije poslovnih sredstava u kompaniji „Holcim“ (Srbija) a.d. Popovac

201 Zlatković Danijela Tajna društva
202 Jovičić Irena Timski rad
203 Đoković Darko Google program elektronskih knjiga
204 Mrlješ Ivan Elektronske sednice Vlade u funkciji elektronske uprave
205 Mijatović Miloš Elektronsko poslovanje za sajt www.graditelj.com
206 Cerović Marko Web aplikacija Državne uprave
207 Martinović Tijana Web portal o enterijeru
208 Mraović Miloš Softverski sistemi za podršku poslovanja - Digit
209 Đapić Vesna Biznis portal Opštine Stara Pazova
210 Jovanović Mihailo Linux kao web server
211 Kovačević Strahinja Primena ontologija u elektronskom poslovanju
212 Stanković Branko Primena GIS-a u elektronskom poslovanju
213 Đorđević Nemanja Biznis plan za alternativne izvore električne energije
214 Dukić Miloš Aktivni direktorijum u WINDOWS server 2008 operativnom sistemu
215 Kostović Ivan Sistemi platnih SMART kartica
216 Igić Miloš Hosting servis
217 Petronijević Saša Aukcijska prodaja preko interneta- Analiza sajta: limundo.rs
218 Bajčetić Bojana Primena elektronskog poslovanja u Turizma u Srbiji
219 Pavlović Miloš Aplikacija Itunes store za prodatu multimediju na internetu
220 Ristić Vlatko Elektronska trgovina korišćenjem softvera EROL
221 Šikota Miloš Biznis plan firme za održavanje sajtova www.weblowcost.com
222 Babić Darko Elektronsko poslovanje i upravljanje odnosima sa potrošačima
223 Krstevski Violeta Analiza standarda i primena  multimedijalnih protokola
224 Toroman Goran Korporativni identitet kompanije
225 Blagojević Duško Forumi na Web-u
226 Rnković Mihailo Elektronska trgovina korišćenjem softvera Big commerce
227 Alihodžić Damir Elektronsko poslovanje u Rafineriji nafte Pančevo
228 Ivanović Bojana Elektronsko poslovanje društvene mreže preko interneta
229 Bogdanović Bogdan On line plaćanje sportskih prognoza
230 Gojković Miroslav Prodaja Google adwords. Priručnik u elektronskom formatu
231 Matić Marko Strategija i politika formiranja cena u otvorenoj tržišnoj ekonomiji
232 Marić Dragan Mobilno bankarstvo
233 Nikolić Aleksandra Mobing - zlostavljanje u porodici
234 Smiljanić Vukašin Analiza i primena standarda u realizaciji korporativnih žičanih mreža
235 Kovačević Marko Političke stranke u Srbiji
236 Nadaški Nikola Web servisi u poslovnoj komunikaciji
237 Dramićanin Miloš Upravljanje projektom razvoja novog iPad uređaja
238 Šimić Boško Nastanak i razvoj interneta
239 Ivanović Bojan Formiranje projektnog tima u funkciji organizacione strukture za upravljanje projektima
240 Mladenović Milutin Zaštita identiteta na internetu
241 Vulović Uroš Softverski sistemi za podršku poslovanja - AB Soft
242 Pavlović Marko Biznis plan za prodaju konditorskih proizvoda putem interneta: Marbo on line
243 Gabrić Ivan Pregled savremenih sistema kartičnog plaćanja u elektronskom poslovanju
244 Erić Miloš Sportski klubovi na internetu u Srbiji
245 Grujić Milan Ustupanje dela poslovanja drugom preduzeću u elektronskom poslovanju
246 Petrović Darko Kreditiranje malih i srednjih preduzeća na teritoriji AP Vojvodina
247 Cvijtinović Jelena Porodična komunikacija - izbori partnera
248 Dokić Jovo Biznis plan Agencije za ketering
249 Savčić Aleksandar Prevare na internetu
250 Stamenković Marina Veštine u komunikaciji - Asertivnost
251 Jokić Simo Primena virtuelnih privatnih mreža sa ciljem povećanja bezbednosti prenosa podataka
252 Mladenović Dragana Konceptualizacija predstavljanja usluga na Web sajtu iz oblasti on line prodaje Bonsaija
253 Samardžić Miloš Upravljanje projektom reorganizacije poštanskog broja u pošti Crne Gore d.o.o.
254 Stojanović Nemanja Guglov servis elektronske pošte
255 Karadžić Katarina Navigacioni sistem Web sajta
256 Stojković Svetlana Analiza Web lokacije Vlade Republike Srbije
257 Đuričić Milan Servis elektronske pošte u poslovnoj komunikaciji
258 Radivojević Nikola ERP implementacija
259 Markan Darko E-Politika
260 Jovanović Miloš Farmakološki informacioni sistem za doziranje lekova
261 Colić Danko Upravljanje projektom uvođenja elektronskog poslovanja u STR
Vi ste ovde Diplomski radovi